Skip to content

קניה

COVID-19 וזה משפיע על השווקים הפיננסיים

  • by

להתפרצות COVID-19 הייתה השפעה חסרת תקדים על השווקים הפיננסיים העולמיים עם הסיכון הגדול ביותר של חברות קטנות ובינוניות. השותף של MENA Create, Ebury, משתף את הדו"ח האחרון שלהם, תוך שהוא מפרט כיצד הושפעו משוקי המט"ח מהפנדמיה, תוך פירוט אודות כמה… Read More »COVID-19 וזה משפיע על השווקים הפיננסיים